Argjendi

Kosovë
Gjithpërfshirëse
20
Nëntor
2024
29
Nëntor
2024
ARGJENDI - NËNTOR

ARGJENDI - NËNTOR

Vendet e mbetura: 45
Kohëzgjatja
 Dita
Mëngjesi dhe Darka
Bufe e hapur
Në Mesxhid el-Haram
300m
Akomodimi në hotel
⭐⭐⭐⭐⭐
Më shumë informacion
Shqipëri
Gjithpërfshirëse
23
Nëntor
2024
2
Dhjetor
2024
ARGJENDI - NËNTOR

ARGJENDI - NËNTOR

Vendet e mbetura: 45
Kohëzgjatja
 Dita
Mëngjesi dhe Darka
Bufe e hapur
Në Mesxhid el-Haram
300m
Akomodimi në hotel
⭐⭐⭐⭐⭐
Më shumë informacion
Maqedonia e Veriut
Gjithpërfshirëse
11
Dhjetor
2024
20
Dhjetor
2024
ARGJENDI - DHJETOR

ARGJENDI - DHJETOR

Vendet e mbetura: 45
Kohëzgjatja
 Dita
Mëngjesi dhe Darka
Bufe e hapur
Në Mesxhid el-Haram
300m
Akomodimi në hotel
⭐⭐⭐⭐⭐
Më shumë informacion
Bullgari
Gjithpërfshirëse
21
Dhjetor
2024
4
Janar
2025
ARGJENDI - DHJETOR

ARGJENDI - DHJETOR

Vendet e mbetura: 40
Kohëzgjatja
 Dita
Mëngjesi dhe Darka
Bufe e hapur
Në Mesxhid el-Haram
300m
Akomodimi në hotel
⭐⭐⭐⭐⭐
Më shumë informacion
Rumani
Gjithpërfshirëse
26
Dhjetor
2024
4
Janar
2025
ARGJENDI - DHJETOR

ARGJENDI - DHJETOR

Vendet e mbetura: 40
Kohëzgjatja
 Dita
Mëngjesi dhe Darka
Bufe e hapur
Në Mesxhid el-Haram
300m
Akomodimi në hotel
⭐⭐⭐⭐⭐
Më shumë informacion
Maqedonia e Veriut
Gjithpërfshirëse
9
Janar
2025
18
Janar
2025
ARGJENDI - JANAR

ARGJENDI - JANAR

Vendet e mbetura: 40
Kohëzgjatja
 Dita
Mëngjesi dhe Darka
Bufe e hapur
Në Mesxhid el-Haram
300m
Akomodimi në hotel
⭐⭐⭐⭐⭐
Më shumë informacion
Maqedonia e Veriut
Gjithpërfshirëse
11
Shkurt
2025
20
Shkurt
2025
ARGJENDI - SHKURT

ARGJENDI - SHKURT

Vendet e mbetura: 40
Kohëzgjatja
 Dita
Mëngjesi dhe Darka
Bufe e hapur
Në Mesxhid el-Haram
300m
Akomodimi në hotel
⭐⭐⭐⭐⭐
Më shumë informacion