Turne Kulturore

Gjithpërfshirëse
22
Gusht
2023
29
Gusht
2023

Vendet e mbetura: 40
Kohëzgjatja
 Dita
Mëngjesi dhe Darka
Bufe e hapur
Në Mesxhid el-Haram
10m
Akomodimi në hotel
Më shumë informacion
Gjithpërfshirëse
21
Shtator
2023
7
Tetor
2023

Vendet e mbetura: 40
Kohëzgjatja
 Dita
Mëngjesi dhe Darka
Bufe e hapur
Në Mesxhid el-Haram
10m
Akomodimi në hotel
Më shumë informacion
Gjithpërfshirëse
25
Korrik
2024
28
Korrik
2024
Udhetim ne Stamboll & Bursa

Udhetim ne Stamboll & Bursa

Vendet e mbetura: 30
Kohëzgjatja
 Dita
Mëngjesi dhe Darka
Bufe e hapur
Në Mesxhid el-Haram
0m
Akomodimi në hotel
⭐⭐⭐⭐
Më shumë informacion
Gjithpërfshirëse
1
Tetor
2023
7
Tetor
2023

Vendet e mbetura: 45
Kohëzgjatja
 Dita
Mëngjesi dhe Darka
Bufe e hapur
Në Mesxhid el-Haram
10m
Akomodimi në hotel
Më shumë informacion
Gjithpërfshirëse
8
Tetor
2023
14
Tetor
2023

Vendet e mbetura: 45
Kohëzgjatja
 Dita
Mëngjesi dhe Darka
Bufe e hapur
Në Mesxhid el-Haram
10m
Akomodimi në hotel
Më shumë informacion
Gjithpërfshirëse
19
Tetor
2023
4
Nëntor
2023

Vendet e mbetura: 45
Kohëzgjatja
 Dita
Mëngjesi dhe Darka
Bufe e hapur
Në Mesxhid el-Haram
10m
Akomodimi në hotel
Më shumë informacion